Reklama
Zprava Dana Pokorná, Veronika Ježková a Jitka Poláková na tiskové konferenci Centra pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem.

Žádají redefinici trestného činu znásilnění

Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí proFem, o. p. s., na základě zkušeností ze své praxe, právní úpravy některých evropských zemí či judikatury Evropského soudu pro lidská práva usiluje o změnu definice trestného činu znásilnění, aby sex po vyjádření nesouhlasu byl považován za znásilnění.

Organizace shledává problematickým nesoulad současné české právní úpravy s Úmluvou Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Upozorňuje na to již od roku 2017. Při znásilnění bývá časté, že oběť »zamrzne«, je totiž tak konsternována, v šoku, že není schopna se bránit – přičemž toto zatuhnutí (jedná se o projev centrální nervové soustavy a je těžké ho ovlivnit vůlí oběti) je často bráno tak, že se oběť nebránila, a tedy že nejde o trestný čin.

Organizace proFem vydefinovala návrh, který předkládá odborné právní veřejnosti i politické reprezentaci, aby byl paragraf 185 trestního zákoníku přeformulován, že »kdo na jiném bez jeho souhlasu vykoná pohlavní styk, bude potrestán...«

Odborná veřejnost, jak poznamenala na tiskové konferenci vedoucí právních služeb proFem Veronika Ježková, je v názorech roztříštěna, někteří soudci se zaštiťují, že »máme, co potřebujeme«. Argumentem proti redefinování trestného činu znásilnění je, že může dojít k jeho zneužití, prý by mohla následovat hromadná obvinění, což deklarují zejména politici či právníci-muži. Podle ředitelky proFem Jitky Polákové je samotné oznámení znásilnění a další vyšetřování takovým martýriem pro oznamovatele/lku, že by to dobrovolně bezdůvodně podstupoval málokdo, tedy o masovém zneužívání nelze mluvit, zdůraznila. A pak je tu trestný čin křivého svědectví, podle něhož by případné vylhané obvinění bylo odsouzeno a potrestáno, jak potvrdila našemu listu Dana Pokorná, vedoucí psychoterapeutických služeb proFem.

Téměř každá 10. žena znásilněna

Podle průzkumu, jenž byl uskutečněn v průběhu srpna agenturou MindBridge Consulting na vzorku 1000 respondentů a respondentek starších 18 let, bylo zjištěno, že aspoň jednu z forem sexuálního násilí nebo obtěžování zažilo 54 procent žen, každá třetí žena zažila během svého života více než jednu formu sexuálního násilí. Téměř každá desátá žena ve stáří nad 18 let byla během svého života znásilněna, což v přepočtu na celou populaci v ČR činí přes 409 tisíc žen. Verbální sexuální obtěžování a osahávání, hlazení, doteky proti vůli oběti zažilo 33 procent žen, sexuální obtěžování/násilí 31 procent žen. Osmdesát šest procent obětí znásilnění (žen i mužů) vyhodnocuje tuto situaci jako nejhorší ze zažitých forem sexuálního násilí/obtěžování. Většinou platí, že oběti svou situaci neřeší, jen část se obrací na policii.

Zkušenosti se sexuálním násilím mají i muži, ti se nejčastěji setkávají s verbálním sexuálním obtěžováním, osaháváním, hlazením, doteky proti své vůli a obdržením nevyžádaných videí či fotografií se sexualizovaným obsahem. Oproti ženám zažívá sexuální násilí/obtěžování výrazně méně mužů, vysvětlila Poláková.

Chybějí odborné služby

Výzkum odkrývá závažnost problému u nás, což vyžaduje další osvětové kampaně, zvyšování informovanosti o možnostech pomoci obětem násilí a nutnost specializovaných služeb, zdůraznila Poláková. Takovéto odborné služby, zejména sociální a právní poradenství, poskytují obětem domácího a sexuálního násilí v Praze právě proFem, v Brně pak organizace Persefona. Nedostatek těchto služeb všeobecně je katastrofální, podtrhla Poláková. Proto mj. proFem vydal brožuru Nejste na to sama – informace pro oběti sexuálního násilí (zdarma ke stažení na webu pomoc.profem.cz).

Noví politici s otazníkem

Představitelky proFem se obávají, jak se k jejich návrhu na nové definování trestného činu znásilnění postaví noví politici a političky. Vzhledem k tomu, že politické strany postoupivší po volbách do dolní komory parlamentu jsou většinově konzervativní, nelze asi očekávat nějaký výraznější zvrat.

Poláková informovala, že výsledky výzkumu budou předloženy Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.3, celkem 9 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama