Reklama

Hledejme řešení

Tristní stav hospodářství, nesplněné sliby, špatně fungující státní správa - to je bilance třicetiletého hospodaření »ukomunistů«, tedy těch, kteří do převratu v roce 1989 tvořili početně většinu v tzv. Národní frontě (NF) a části perfidních členů KSČ. Je to logický důsledek jejich ignorace objektivního působení vědeckotechnického pokroku, který vyžaduje, má-li život na Zemi pokračovat, nastolení nových vztahů mezi lidmi, vztahů k výrobním prostředkům, přírodě a jejímu bohatství. Samozřejmě současní vládci nepřipustí, že na vině je sám kapitalismus. Nepomůže jim ale ani atrapa zákona, která umožňuje kriminalizovat dnes jediné řešení, které může vyvést společnost z marasmu, do něhož náš stát přivedli. Vlády NF, přes všechny přešlapy a tragédie, často vyvolané mezinárodním kapitálem, dokázaly, že už na stupni poznání 90. let min. století nemusí nikdo hladovět, každý může být zabezpečen jak ve stáří, tak i v nemoci, mít práci, vzdělávat se, dosáhnout na své právo atd.

Volební potenciál KSČM 30 let klesá. Přirozeně nelze upřít podíl na tomto stavu trvalému štvaní téměř všech politických soupeřů proti komunistům, ale vymlouvat se jen na tento fenomén je cestou k porážce. V čem lze spatřovat chyby KSČM?

1. KSČM se ustavila, jako téměř všechny současné politické subjekty, po převratu, proto nemá větší odpovědnost za chyby období vlády NF, než tehdejší »ukomunisté«. Období vlády NF probíhalo za poměrů studené války, trvalého tlaku špionážních centrál, diverzních akcí a představitelé státu na ně odpovídali standardními způsoby užívanými tehdy v celém světě. Reakce byla úspěšná v intrikách při likvidaci skutečných stoupenců politiky KSČ, v politických procesech. Zde navázala na praxi gangu, který se kapitálu podařilo vytvořit přímo v KSSS k likvidaci nevinných, nejen komunistů v SSSR, a instalovat jejich filiálku i u nás. Chybná rozhodnutí z období vlády NF by měla KSČM vyhledávat a kritizovat, neboť nebyla a nejsou vizí či programem komunistů.

2. Euforie národa po válce byla logicky násobně vyšší, než v roce 1989, kdy po apokalypse utrpení a bídy dvou válek a krize mezi nimi – produktů kapitalismu, téměř v každé rodině byla mezera nebo zmrzačený syn či otec. Lze proto pochopit zbrklost i chybné zavržení objektivně platné praxe podnikání, výchovy a formování pracovníka (typická u T. Bati), nebyla k dispozici odborná inteligence oddaná novému systému.

3. Nebyl dostatečně obhájen rok 1948 - pokus pravice (puč) zneužít »ulici« ke změně výsledků voleb. Naštěstí si tehdy USA ještě nehrály na světového četníka.

4. Opuštění předtím deklarované československé cesty k socialismu a neuvážená likvidace všeho soukromého, prosazování společenské a potlačování osobní či soukromé aktivity, ztráta motivace, problém, který znal T. Baťa, využil Lenin v NEPu, popsal Maslow, posléze v socialismu prověřil doc. Ing. F. Čuba, CSc., vznik nového náboženství.

5. Nepochopení pokusu o řešení problémů v roce 1968, vyskytujících se v celé RVHP, tehdejšími spojenci a jejich intervence v ČSSR, vynuceně nazvaná jako bratrská pomoc.

6. Instalace JUDr. Husáka a představitelů tzv. zdravého jádra do vedení společnosti, obnovení nomenklatury, pohovory, výměna stranických legitimací, změny na vedoucích postech cca 500 000 občanů. Proto JUDr. Husák a vedení KSČ nemělo v roce 1989 občanům co nabídnout jako alternativu a KSČ zůstala osamocena jako kůl v plotě. KSČ předala »ukomunistům« stát s velmi dobrou bilancí, vlastním významným výrobním potenciálem bez dluhů, zdatnou společnost, kdy každý občan měl zaručené zaměstnání, byl zajištěn ve stáří i nemoci, dosáhl na své právo, nebyli žebráci, bezdomovci, exekuce, atd. Přirozeně, bilance mohla být ještě lepší, podíl viny kapitálu je z popsaného patrný. Na likvidaci zadlužení »ukomunistů« by dnes národ dělal rok zdarma.

Nebylo by správné, aby KSČM se pokoušela obhajovat jakékoliv defekty z období vlády NF, naopak, každou kritiku, křivdu z období vlády NF by měla pozorně, pozitivně vnímat a poctivě analyzovat. Cíl KSČM zůstal stejný, jako měla KSČ – tedy vytvořit podmínky pro důstojný život občana na současném stavu vědeckotechnického poznání. KSČM nepotřebuje krást cizí programy, neměla by se ani obávat vykrádání svého programu, lepší by ale bylo, kdyby ho konkurence převzala celý. Proto lze pozitivně vnímat i její nedávnou podporu vlády, neboť některé prvky ze svých představ tak mohla uplatnit.

Uvítám, pokud anonymní glosátoři se pokusí zamyslet a budou smysluplně reagovat. K možné polemice připojuji svoji e-mailovou adresu: evzen.smrkovsky@seznam.cz.

Evžen SMRKOVSKÝ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 37 hlasů.

Evžen SMRKOVSKÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2021-07-25 00:54
1. Mělo by se hlavně připomínat to dobré. Je chyba se odstřihávat od
úspěchů. --- 2. V každé době někdo zažívá euforii a jiný ne. ---
3. Ano, propaganda hovoří o "komunistickém puči", přitom
šlo o zmařený pokus o pravicový puč. --- 4. Bylo v podmínkách
studené války možné neopustit československou cestu k socialismu?
Jaké vzniklo "nové náboženství"? :O --- 5. Problémy,
vedoucí k roku 68, byly způsobeny především roztržkou s ČLR.
Iniciativu pak získali antikomunisté, skutečně hrozila kontrarevoluce.
To by se mělo uznat. --- 6. Gustáv Husák byl dobrou volbou, ale měl
dřív odejít (stejný problém i dnes :( s věčným předsedou Filipem).
V roce 89 ale už byl Husák mimo hru. KSČ rozhodně měla co nabídnout,
ale nikdo nic nenabízel, vedení se rozpadlo. A právě tohle je ten
hlavní "defekt" minulosti. --- Současné vedení KSČM není
schopné nijak komunikovat s občany, takže ti jsou o komunistech
(dez)informováni jedině z prorežimních médií. Přitom možností by
byla celá řada...
Vladimir.novak1
2021-07-20 11:38
Vážený E.Smrkovský.Odepíšu Vám,ale nebude to procházka růžovým
sadem,pokud tedy moji kritiku přijmete.Takže prozatím jen několik
vět.Je z Vás vidět,že myslíte příliš filozoficky a nedáváte
důraz na současnost.Marxe,Lenina,a vůbec poučky prozatím ponechme.A
tak třeba obhajování defektů (excesů)KSČ,když už se tak radostně k
ní hlásí současná KSČM..Třeba,ten nejčastěji
předhazovaný-M.Horáková.Můžeme oponovat A.Kvásovou.Atd.,atd.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama