Reklama
Ilustrační FOTO - Pixabay

Modernizační fond teplárenství se rozjíždí

Nové emisní cíle vztažené k roku 2030 chtějí přivést Evropu co nejrychleji k tzv. uhlíkové neutralitě. Ceny povolenek téměř denně lámou rekordy. Odvětví spadající pod EU ETS (systém EU pro obchodování s emisemi) jsou pod obrovským tlakem. Téměř každý den je rekordní, uvádí teplárenské družení na svém webu. Od zavedení systému EU ETS v roce 2005 ještě nikdy nebyly povolenky dražší. Cena se nyní dotýká hranice 50 eur.

Důvodů je hned několik. Jednak je to očekávání radikálního navýšení cíle redukce emisí do roku 2030, k nárůstu ceny přispěla i dlouhá topná sezona a pohyb cen fosilních paliv, které se vzpamatovávají z pandemického útlumu. Teplárenství, které se již v minulosti smířilo s tím, že bude muset odejít od uhlí k čistším palivům, potřebuje co nejrychleji pomoc. Pokud budeme chtít využívat velkých zdrojů a celé unikátní soustavy rozvodu dálkového tepla i v budoucnosti, je třeba okamžitě jednat, vyzývají teplárníci. »Boj o uhlí jsme ekonomicky prohráli. Boj proti zvyšujícím se cenám emisních povolenek nemůžeme dlouhodobě ustát,« připustil na úvod loňské konference Dny teplárenství a energetiky Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky.

V pondělí začal elektronický příjem žádostí o peníze z Modernizačního fondu prostřednictvím informačního systému Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Příjem žádostí bude ukončen 14. ledna 2022.

Modernizační fond se tak zařadil na první příčku evropských dotačních nástrojů, které jsou na národní úrovni již připravené a mohou začít vyhlašovat první výzvy a přijímat žádosti. »Od začátku pro nás bylo hlavní prioritou Modernizační fond nejen dobře nastavit, ale hlavně peníze z fondu co nejdříve žadatelům zpřístupnit. Splnili jsme vlastní ambiciózní cíl a Modernizační fond jsme představili mezi prvními v Evropě, máme za sebou vyhodnocené předregistrační výzvy, a dnes otevíráme první ostré výzvy,« uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Tanec miliard

Na zelené projekty půjde v následujících deseti letech z Modernizačního fondu minimálně 150 miliard korun, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a naopak výrazně podpoří obnovitelné zdroje energie. Prostředky se budou rozdělovat prostřednictvím devíti programů a podporu bude možné čerpat na širokou škálu projektů, od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úspor v budovách i průmyslu až po výstavbu fotovoltaických či větrných elektráren.

Jako prvním se Modernizační fond otevírá teplárnám, resp. vlastníkům soustav pro zásobování tepelnou energií. Právě je totiž tíží vysoké ceny emisních povolenek, které jim markantně zvedají náklady. »Je to problém především menších výrobců tepla do 200 MW, kterým vyprší přechodné období pro emisní limity koncem roku 2022 a do té doby musí mít nové technologie, které nahradí dnešní uhelné kotle. My jim na přechod na čistý zdroj přispějeme až 80 procent způsobilých výdajů a zároveň lidem ve městech zajistíme cenově dostupné teplo,« tvrdí Brabec.

Zachovat teplárenské soustavy

V přechodu na čisté zdroje podporuje teplárny také Ministerstvo průmyslu a obchodu. »Česko je jednou z mála evropských zemí, která má silně vyvinutou síť dálkového zásobování teplem, které pochází převážně právě z uhelných elektráren. Proto i my tento přechod podporujeme a s Ministerstvem životního prostředí jsme nejen na přípravách výzvy, ale i nastavení celého Modernizačního fondu intenzivně spolupracovali. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude navíc v prvních letech podporovat projekty na modernizaci nebo výstavbu rozvodů tepla z prostředků tzv. Fondu obnovy, než i tato oblast přejde později pod Modernizační fond,« řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Podle jeho slov česká vláda nehodlá utlumovat podporu centrálnímu zásobování teplem. »To je v Česku na velmi dobré úrovni a podle mě má svoji budoucnost,« uvedl Havlíček a dodal, že Česko musí udržet soustavy zásobování teplem s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla. Na podporu teplárenství má ministerstvo přichystáno kolem 100 miliard korun do roku 2030.

Co místo uhlí?

Uhlí mohou výrobci tepla nahradit obnovitelnými zdroji energie, zemním plynem, ale například i odpadním teplem. »Podpoříme jak rekonstrukci, tak náhradu starého zdroje za nový, v obou případech je ale podmínkou, že musí dojít ke změně paliva ze špinavého na čisté. V závislosti na velikosti podniku a regionu se výše dotace bude pohybovat v rozmezí od 45 do 80 procent, přičemž nejvíce zvýhodníme malé podniky v uhelných regionech,« upřesnil podmínky dotační výzvy Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR, který má příjem žádostí i zprostředkování peněz z Modernizačního fondu na starosti. Současně dodává, že pro uhelné regiony bude přednostně alokováno nejméně 30 procent z peněz obou výzev.

První z výzev je určená pro menší projekty s podporou do 15 milionů eur, druhá pak pro nákladnější projekty, které si z celkové alokace prvních výzev ukrojí 5 miliard korun. Větší projekty budou v rámci procesu jejich schvalování individuálně předkládány Evropské investiční bance, přičemž předtím musí projít i individuálním posouzením z hlediska veřejné podpory.


Přechod na plyn přináší energetickou závislost

Otázky Haló novin pro Pavla Hojdu, stínového ministra průmyslu, obchodu a dopravy za KSČM

Emisní povolenky drtí nejen teplárenství, ale i další odvětví průmyslu. Jaký je váš názor na tento nástroj Bruselu?

Ano, pokud měl Brusel v úmyslu urychleně odstavit i modernizované teplárny a elektrárny využívající domácí uhlí, pak je tento nástroj velmi účinný a do budoucna bohužel i stále dražší – snad pokud dojde k urychlenému odchodu od uhlí, pak dojde na krátký čas i ke zlevnění emisních povolenek – bude jich totiž na trhu k přeprodeji více. Je to samozřejmě velkým problémem pro průmyslové země jako jsou ČR nebo Německo, ale my na rozdíl od Německa nemáme podmínky pro výrobu elektrické energie z větrných parků, které má Německo v moři a na rovinatých větrných pláních severního Německa.

Jakou cestou by se podle vás mělo ubírat zásobování domácností teplem?

Rozhodně by nemělo Česko rezignovat na poměrně velmi dobře vybudovanou síť zásobování teplem z centrálních zdrojů. Jsou možné určité cesty – např. využití geotermálního tepla – to je ale při budování poměrně nákladné a nehodí se do oblastí bez termálního zdroje. Další možností je budování spaloven odpadů, které by přebytečné teplo využívaly pro centrální zásobování teplem a teplou vodou a současně by řešily velmi nepříjemnou situaci pro municipality s likvidací komunálního odpadu – razantní zdražování skládky komunálního odpadu a blížící se zákaz skládkování komunálního odpadu, který nelze vytřídit a jinak zužitkovat. Poslední možností a v současnosti asi nejschůdnější je v nejbližší době budování plynových kotelen s možností kogenerace, tedy společně s výrobou elektrické energie a odpadního tepla pro ohřev teplé užitkové vody. Existují teplárny využívající spalování bioodpadu nebo vyvíjení plynu z bioodpadu s následným využitím pro teplárenství; pro naši republiku a možnosti objemu bioodpadu je to spíše možnost doplňková.

Spalování našeho vlastního uhlí bude nahrazeno především spalováním zemního plynu ze zahraničí. Má Česko zabezpečené dostatečné zdroje této suroviny; kdo nyní »drží ruku na kohoutku«?

Spalování zemního plynu a případně jeho využití pro výrobu elektrické energie je sice vůči životnímu prostředí příznivější než spalování uhlí, je ale také dražší a hlavně nemáme potřebné zdroje a jsme nuceni plyn nakupovat ze zahraničí. V současné době plyn nakupujeme od Ruska, ale s ohledem na politiku naší vlády vůči Rusku budeme pravděpodobně ještě dráž nakupovat od Německa, které s Ruskem právě v této oblasti velmi dobře s předvídavě spolupracuje. Jinak je to samozřejmě daleko větší závislost, a tedy i bezpečnostní riziko, než možnost spalování domácího uhlí, které díky odsíření elektráren i tepláren již takový negativní dopad na životní prostředí nemá.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2, celkem 3 hlasy.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama