Reklama

Tak jsme oslavovali...

Tak jsme oslavovali v poněkud zvláštních podmínkách 28. říjen. Den vzniku samostatného československého státu, našeho státu. Je to trochu paradox. Připomínáme si státní útvar, který již neexistuje. A připomínají si ho i ti, co společný stát rozbili. Jinou metodou než třeba byla rozbita Jugoslávie, pravda. Nebylo třeba bomb, nebylo třeba vyvolávat vzájemnou nesnášenlivost. »Rozděl a panuj« stačilo. A malé státy se ovládají lépe...

Rozbili ho tedy, proti tehdejší vůli občanů a dokonce bez politického mandátu, bez referenda.
Den vzniku Československa si připomínají i ti, co svými praktickými současnými kroky zpochybňují nejen samostatnost našeho státu, ale i jeho suverenitu, jeho nezávislost. Vždyť co jiného je rektální alpinismus představitelů naší země vůči velkému bratrovi a současným spojencům z NATO či EU. I vůči těm, kteří nás už mnohokrát hodili přes palubu nebo nás obětovali...
Vždyť čím jiným jsou tvrzení, že bychom mohli být jednou ze spolkových zemí? Čím jiným jsou vstřícné kroky vůči »krajanům« ze sudetoněmeckých sdružení?
Stálo by za to nahlas připomenout řadu výroků prvních představitelů našeho státu, že jsme se nevymanili z Rakouska-Uherska proto, abychom skončili v říši německé… A doplnit, že ani po více než stovce let…
Nejsme již Československo, jsme Česká republika. De iure, prakticky nám zde ale již skoro nic nepatří. Kdysi soběstačná země je závislá na dovozu. Klíčová odvětví ovládají zahraniční korporace, které si zisky hezky převádějí k sobě domů či do daňových rájů. Ještě máme vlastní měnu, ale ekonomicky jsme zejména na Německu závislí značně. Jako polokolonie jsme i zdrojem levné práce a odbytištěm druhořadého zboží. A to i vlivem závazných opatření Evropské unie, ale i vlivem podlézavé zahraniční politiky, kdy jsme v rozporu s národními zájmy často i »papežštější než papež«… Pravda. K další ztrátě naší suverenity snad zbývá ještě požehnání Vatikánu. Paradoxně právě katolická církev byla jedním z prvních cílů kritiky zakladatele našeho státu T. G. Masaryka. A dnes se opět dere ke korytům. Vidět to vše dnes právě Masaryk, asi by řekl něco hodně ostrého...

Zdeněk ŠTEFEK, stínový ministr kultury za KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.2, celkem 110 hlasů.

Zdeněk ŠTEFEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


janmakovicka
2020-10-31 18:06
Přisuzovat legiím miliony obětí, jak činí pan Fronda, je
nehoráznost. Samozřejmě platí: bez legií by nevzniklo Československo
a tedy velmi pravděpodobně ani dnešní Česká republika a téměř
jistě by nebyla Slovenská republika. Který politik prohlašoval, že
žádný slovenský národ neexistuje? Zásluhy TGM na vytvoření
Československa jsou nesporné.
p.beshir
2020-10-31 03:09
"... I transformaci československé a české ekonomiky zahájili
naši "pilní žáčkové" podle Washingtonského konsensu a
navíc přidali "náš vynález" - kuponovou privatizaci (o
které byli přesvědčeni, že právě ona přivede naši ekonomiku k
prosperitě). I u nás to vedlo k okamžitému hlubokému propadu
ekonomiky, který však byl vydáván za příslib urychlené
restrukturalizace a ozdravení ekonomiky (čím hlubší a radikálnější
řez, tím rychleji se podaří vyřešit problémy a rychleji překonat
období transformace). I u nás tato krize měla nejen dlouhodobé
ekonomické a sociální důsledky, ale značně přispěla i k rozpadu
Československa, ke snaze Slovenska zachránit se před krizí, která
přišla z Prahy. Snad ale alespoň předchozí vývoj - včetně transferu
solidární pomoci Česka Slovensku, která přesáhla i intenzitu
západní pomoci německému Východu a dosahovala až 6% HDP Česka -
přispěl ke kultivovanosti tohoto rozvodu. ..." >>>
https://legacy.blisty.cz/art/19010.html ~ Miloš Pick, Jaroslav
Ungerman, Co po washingtonském konsensu?, Britské listy, 22. 7.
2004 + Pro srovnání viz příspěvek (p.beshir, 2020-10-31, 01:50)
níže: "... Ono delší období, které započalo Reaganem a
Thatcherovou a v němž se ujal jistý soubor myšlenek o prospěšnosti
neregulovaných trhů, měl v mnoha směrech katastrofální účinky.
..."
p.beshir
2020-10-31 02:07
Ještě jednou k "názvu", tentokrát z pera G. B. Shawa
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/George_Bernard_Shaw): "... 28
Kapitalismus. ... Ti, kdož kapitalismu rozumějí, přiznávají bez
obalu, že se jím vytváří ohromná nerovnost v důchodech ... ...
Říká se však také, že se proti tomuto nebezpečí nedá zhola nic
dělat, protože lidská povaha je v kořeni tak sobecká a nepřístupná
každému jinému podnětu vyjma hmotnému zisku, že není jiného
prakticky proveditelného způsobu k vybudování velké moderní
civilisace. Tato doktrina bývala nazývána učením manchesterské
národohospodářké školy. Poněvadž tento název dostal špatnou
příchuť, nazývá se dnes všeobecně raději kapitalismem. S tohoto
hlediska je kapitalismus chápán tak, že jedinou povinností vlády —
ovšem kromě udržování míru v zemi a starosti o loďstvo a armádu k
obraně a na výboj — je ochrana soukromého vlastnictví půdy a
kapitálu a vydržování zdatných kádrů policie a úřednictva, které
by vynucovaly plnění soukromých smluv, uzavíraných jednotlivci při
sledováni vlastních zájmů. ..." >>>
http://www.sds.cz/docs/prectete/eknihy/gbs_piz.htm
p.beshir
2020-10-31 01:50
Antal má pravdu, když píše o tom, že nelze stavět socialismus
automaticky do protikladu k demokracii. Často je ale u nás kapitalismus
úmyslně vydáván za liberální demokracii. Pro zajímavost: Konec
dějin a poslední člověk (1992): "... To, čeho můžeme být
svědky, není jen koncem studené války či uplynutím určitého období
poválečných dějin, ale koncem dějin jako takových ..., to jest,
konečným bodem ideologického vývoje lidstva a zevšeobecněním
západní liberální demokracie jakožto konečné podoby lidské vlády.
..." [Konec konce dějin a počátek prozření :-)] (2018): "...
Přijde na to, co myslíte socialismem. Pokud jde o vlastnictví
výrobních prostředků, pak si - vyjma oblastí, jako jsou veřejné
služby, v nichž je ze zřejmých důvodů žádoucí - nemyslím, že
bude fungovat. Pokud máte na mysli přerozdělovací programy, které se
snaží odstranit ohromnou nerovnováhu v příjmech a bohatství, k níž
došlo, pak ano, v takovém případě soudím, že nejenže se
(socialismus) může, ale dokonce i musí vrátit. Ono delší období,
které započalo Reaganem a Thatcherovou a v němž se ujal jistý soubor
myšlenek o prospěšnosti neregulovaných trhů, měl v mnoha směrech
katastrofální účinky. Na této křižovatce se mi zdá, že některé z
myšlenek, jež vyslovil Karel Marx, se ukazují být pravdivými. Hovořil
o krizi z nadvýroby ..., o zbídačení dělníků a nedostatečné
poptávce. ..." ~ Francis Fukuyama
(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama)
fronda
2020-10-30 20:21
mels21 má pravdu. Taky je Masaryk zodpovědný za intervenci jeho legií v
Rusku, čehož následkem byly milióny mrtvých.
antal
2020-10-30 20:16
jmarek3, nie sme v krčme, kde sa hádže pojmami hore-dole. Protestujem
proti tomu, aby sa tu socializmus staval proti demokracii. Ideologicky,
morálne to škodí socializmu, komunistickému hnutiu. Ale je to
predovšetkým nevedecké, označuje hlbokú neznalosť a úroveň 4.
cenovej skupiny. /// Socializmus, kapitalizmus, či otrokárstvo sú
celistvé sociálno-ekonomické objekty, ktoré sú striedané jeden
druhým počas vývoja. Demokracia, diktatúra, monarchia, fašizmus sú
len formy správy týchto objektov, nie objekty sami osebe. Preto nemôže
byť socializmus vystriedaný demokraciou, ako tu píšete, socializmus
môže byť vystriedaný len ďalším objektom, kapitalizmom, či
komunizmom, alebo globálnou civilizáciou. Je to niečo, ako by ste
povedali, že stôl bol nahradený zelenou farbou, ide o rôzne
neporovnateľné roviny. Jednoducho ste prijali taktiku kapitalistickej
propagandy, ktorá stotožnila kapitalizmus a demokraciu a socializmus a
diktatúru a tým dehonestujete socializmus v očiach ľudí. ////
Kapitalizmus pritom nerovná sa demokracia, 300 rokov existoval v podobe
absolutizmu, ďalších 300 v podobe formálnej parlamentnej demokracie,
až po r. 1968 dospel k liberálno-demokratickej podobe. Teda ďaleko za
hranicami klasického, pravého kapitalizmu. Hocikedy môže pritom zmeniť
svoju podobu, formu správy z liberálno-demokratickej na fašistickú. A
socializmus takisto môže byť autoritatívny, ale aj demokratický.
Nezavádzajme tu maniére buržoáznej propagandy, potom sa čudujeme, že
ľudia nedôverujú ľavici.
janmakovicka
2020-10-30 20:12
Pan Mels 21 nemá rád (nebo snad spíš nenávidí ?) T.G. Masaryka. Tak
tohle tady ještě nebylo. To je vrchol nestoudnosti. Považuji toto za
nehoráznou drzost. Pán Mels je fašista? Nebo bolševik? Nebo je
katolík? Masaryk intelektuálně a mravně převyšoval své okolí. K
jeho přátelům patřili bratrři Čapkové, Vančura, Seifert a mnozí
další. K vlastnímu článku: nelze než souhlasit. Aspoň jeden citát
z Masaryka: „Politická samostatnost bez hospodářské je
nemožná“.
jmarek3
2020-10-30 15:25
Není co oslavovat . Za socialismu jsme si vážili Československa jako
našeho domova , který vlastníme ! V demokracii si připadám v Česku
jako pronájemce bydlení , pronajatý od EU .
salekiv
2020-10-30 11:47
Nepřítelem komunistů jsou téměř všichni. U nás nejen opozice a
církev, ale i např. sociální demokracie, ze sousedů revanšistické
Německo, protiruské Polsko, a hlavně samozřejmě imperialistické USA.
Pro Rusko a Čínu je KSČM pod jejich rozlišovací schopností.
Komunistické strany v Evropě víceméně zanikly. Ptám se, máte vy
vůbec někoho s kým byste se shodli a mohli vytvořit nějakou
rovnoprávnou alianci ? Asi sotva. Jak předvídal Jakeš už před 30 roky
- zůstali jste osamoceni jak kůl v plotě. I to svědčí o vaší
nemohoucnosti.
mels21
2020-10-30 11:04
Nepochopitelná adorace "tatíčka" Masaryka. Desítky
postřílených dělníků a rolníků, statisíce lidí do emigrace,
hladové bouře, historicky nepřekonatelný kult osobnosti, a také
příklad mravní "čistoty", podváděná manželka, milenka na
Žižkově, útlak Slováků a Rusínů...
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.