Vznikl Parlament dětí a mládeže ČR

Pod záštitou Mariany Čapkové, předsedkyně výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy, se v Praze konalo ustavující zasedání Parlamentu dětí a mládeže ČR (dále jen PDM ČR). Vznikl tak nový vrcholný orgán parlamentů a podobných participačních orgánů dětí a studentů z krajů, měst a škol.

Novinkou je možnost zapojení dětí z dětských domovů, jejichž zástupce má zajištěno stálé místo v předsednictvu Parlamentu dětí a mládeže ČR. Akci podpořily Hl. m. Praha a Dům dětí a mládeže Praha 2.

Nový parlament dětí a mládeže zároveň schválil zaměření činnosti a konkrétní úkoly na nejbližší období. Prostřednictvím své zastřešující organizace, Spolku zastánců dětských práv – české sekce Defence for Children International (DCI), bude dětský parlament zapojen do existujících evropských a světových struktur participace dětí.

[o]

Předsedou byl zvolen Kamil Černý z Krajského studentského parlamentu z Plzně, koordinátorem je Ján Rybárik z DDM Praha 2.

Další krajské, městské a popřípadě i školní parlamenty či rady, které mají zájem se do těchto celostátních a mezinárodních participačních struktur zapojit, mohou svůj zájem napsat na e-mailovou adresu parlament-deti-a-mladeze-cr@ddm-ph2.cz.

Naši čtenáři znali Národní parlament dětí a mládeže, který se podílel svými silami na navrácení 17. listopadu coby Mezinárodního dne studentstva do českého kalendáře a táhl za společný provaz s antifašisty, levicí, studentskými spolky, Hlávkovou nadací a dalšími subjekty uctívajícími památku vysokoškoláků zmasakrovaných německými nacisty 17. listopadu 1939. Jak je to s tímto Národním parlamentem nyní? zeptali jsme se Miroslava Prokeše, předsedy Spolku zastánců dětských práv: »Národní parlament dětí a mládeže pracoval od roku 1998. Tento parlament de iure existuje, ve skutečnosti však nefunguje. Zvolené vedení Národního parlamentu chtělo pokračovat v činnosti, obrátilo se tedy na náš Spolek zastánců dětských práv, aby je převzal do své struktury. Spolek tříčlenné vedení Národního parlamentu nejen zvolil do svého výkonného orgánu, ale zajistil také reprezentaci Parlamentu dětí a mládeže ČR v evropských a celosvětových participačních strukturách,« vysvětlil Haló novinám.

(mh)

FOTO – PDM

22. 10. 2021  (mh)