Nejvíce nehod kvůli přehnané rychlosti zaviní mladí řidiči, víc než třetinu

Nejvíce nehod kvůli přehnané rychlosti způsobují mladí řidiči do 24 let, jen loni se na těchto nehodách podíleli z více než třetiny. Stoupá u nich i podíl na celkových škodách. Ukazují to data Portálu nehod. Rychlá jízda nebo nepřiměřená rychlost jsou dlouhodobě nejčastější příčinou vážných dopravních nehod, způsobují přes 40 procent smrtelných incidentů na silnicích.

"Právě ti nejmladší a nejméně zkušení jezdí rychleji a poměr nehod zaviněných z důvodu nepřiměřené rychlosti je u nich zdaleka nejvyšší," řekl ČTK Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Poměr nehod způsobených přehnanou rychlostí se podle statistik snižuje s tím, jak postupně roste věk řidičů. Zatímco u řidičů do 24 let je podíl na nehodách zapříčiněných rychlou jízdou 33,4 procenta, u řidičů ve věku 25–31 let je to 24,46 procenta a v další věkové skupině řidičů od 32 do 38 let je to pak 19,94 procenta.

Podle dat Portálu nehod mají mladší řidiči výrazný podíl také na celkové výši škod, které v roce 2020 vznikly z důvodu nepřiměřené rychlosti. Řidiči ve věkové skupině 25–31 let takto způsobili celkové škody za více než miliardu korun, nejmladší věková skupina do 24 let k tomu pak přidala 816 milionů Kč. "Pokud jde o výši škod, je zajímavé, že průměrná škoda nehody způsobené mladými řidiči jako taková nebývá zas až tak vysoká. Celková škoda je však jedna z nejvyšších. Na vině je právě počet nehod, které mladiství způsobí. To může ukazovat i na fakt, že cena vozu mladistvých je nejspíše nižší, ale je to doháněno frekvencí nehod,“ dodal Chalas.

Rizikovost mladších řidičů potvrzují i údaje pojišťoven. "U řidičů do 24 let je riziko, že způsobí nehodu, téměř 2,5krát vyšší, než je průměrná nehodovost v ČR,“ poznamenal hlavní analytik České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička.

Nejvíce podle portálu riskují a porušují předepsanou rychlost motorkáři. I mezi nimi přitom způsobují nejvíce nehod mladí řidiči. Podle dat z posledních deseti let se podílí přibližně na 40 procentech nehod v průběhu celého roku.

Celkový počet obětí dopravních nehod v Česku od začátku roku je zatím nižší než loni za stejnou dobu. Meziročně klesl o 15 na 341 mrtvých.

(čtk)

10. 10. 2021  (čtk)