Nejvíc dál zdražují potraviny a bydlení

Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu meziročně o 2,9 procenta, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v dubnu.

Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny masa vzrostly o 10,8 % (v dubnu o 12,8 %), sýrů a tvarohů o 2,1 % (v dubnu o šest procent), zeleniny o čtyři procenta (v dubnu o 11,8 %) a cukru o 11,6 % (v dubnu o 16,2 %). Máslo bylo levnější o 7,7 % (v dubnu o 3,5 %).

V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 3,4 % (v dubnu o 4,5 %). V oddíle bydlení byly vyšší ceny vodného o 1,7 % (v dubnu o 5,3 %) a stočného o 1,5 % (v dubnu o 4,5 %).

Naopak v oddíle alkoholické nápoje, tabák meziroční růst cen zrychlil, a to zejména vlivem zdražení tabákových výrobků v květnu o 7,1 % (v dubnu vzrostly o 3,2 %).

Největší vliv na meziroční zvyšování inflace měl v květnu i přes zpomalení růstu cen některých komodit vývoj v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny mouky o 13,9 %, vepřového masa o 13,7 %, uzenin o 13,6 % a ovoce o 25,4 %.

Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšilo nájemné z bytu o 3,8 %, ceny elektřiny o vzrostly o osm procent a zemního plynu o 0,4 %.

Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Lihoviny zdražily o 8,9 % a pivo o 3,5 %.

Na meziroční snižování celkové cenové hladiny v květnu naopak působil vývoj v oddíle doprava, a to především díky cenám pohonných hmot, které zlevnily o 21,7 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny telefonních a faxových služeb o 4,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,7 % a ceny služeb o 3,3 %. Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců činila v květnu 3,1 %.

ČSÚ také informoval o vývoji cen zahraničního obchodu České republiky za duben. Ceny vyvážených surovin a zboží stouply meziročně o 3,1 % a dovážených o 0,7 %.

(ici)

11. 6. 2020  (ici)