Verše Ovidia čarují

V Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy byla zahájena výstava o jednom z největších básníků starého Říma Ovidiovi.

V konírně muzea je možné vidět nejen informační panely o jeho díle, antické inspirace, sochy, reliéfy, ale také řadu u nás vydaných literárních děl.

Nadaný básník psal lehce, plynule a čtivě, dosáhl značné popularity již za svého života, a to i po odchodu do vyhnanství. Mezi jeho hlavní díla patří Proměny, Listy heroin, Umění milovat, Jak léčit lásku, Kalendář a další.

»Tomuto básníkovi je věnován prostor i v letošním ročníku muzejní akademie. Již 4. ročník akademie se ostatně na téma Rok antické vzdělanosti zaměřuje,« doplnil předseda středočeského krajského výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Zdeněk Štefek (KSČM). Při vernisáži nechyběla ani antická hudba, umělecká recitace, ani středozemní občerstvení, které dovedně připravili muzejní pracovnice.

Výstava Ovidius, básník rozkoše, proměn i smutku je výsledkem spolupráce muzea s Ústavem pro klasickou archeologii FF UK a bude přístupná návštěvníkům do 26. května.

(zs)

FOTO - autor

23. 3. 2019  (zs)